Apps

Android

Web      

Android

Firefox  

Pokrok   

TrafficTalker

Pokrok en TrafficTalker mogen alleen ingezet worden door geinstrueerde gebruikers en zijn niet bedoeld voor consumenten of de consumentenmarkt. Gebruik van de apps alleen indien u het voertuig niet bestuurd of als de smartphone vast op het dashbord in het voertuig is geklemd. De app is niet geschikt voor fietsers. Fortgang partijen accepteren geen aansprakelijkheid voor gevolgen van gebruik van de apps in het wegverkeer. Uw locatiegegevens kunnen geanonimiseerd worden verzameld en opgeslagen voor onderzoek en ontwikkeling. Locatiegegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten Fortgang.


Video's op Youtube

Onstreet ritten

Simulatie ritten